22 de noviembre de 2012

Buuenoo.....

Okiiss....Astaaa Kee Mee Konvessiistee Dudiis.... Volveree Al Blog Puff Teengoo Mushaas Kosaas Kee Kontaarlees....

Ay Nuuuevooss Artiistaas Kee Leees Voy A Mostrar Y Mushaas Kosaas Maas Buuenoo Empezemoss Kon El Nuuevoo Chikoo Kee Roboo Mii Korazon:

Matt Hunter:


No hay comentarios: