30 de noviembre de 2012

Infancia

 Estee Es Un Viiideoo Muy Viejoo Peroo Dice Kosas Kev Todos Aseemoss Kuandoo Eramooss Niñooss!!

Y Sigueee....

   El Gangam Style Ke Tambn Tienee Mucho SWAG...Y Matt Hunter Lo Bailo Ayer En Yingooo Awwwwww!!! Mee Moriii!!

Kontinuuaciiooon...

 Estaa Es Mi Kancion Favorita De Super Junior Ke Tiene Mucho SWAG.....

Un Especial De K-pop Y J-pop

 Fashion Monster!!!


Adiioooss Besiisstooss Dindos Y Dindaas...

PD. Los Videooss Van Por Entradaaa


Nu Olvidemoossss

Po Supuuestoo A Mii Idolooooo Bob Esponjaaa


Un Pokito Sorprendida Por Ke El Oto Dia Taba Viendo El Diarioo Y Salia Ke Bob sponja Nu Era Un Monito Para Niños Pekeños Por Ke Promovia La Homosexualidad Y Kede En Shook....Pero Inual Lo Amo.....

   

Matt Hunter -Mi Señorita Lyrics NEW SONG 2012♥!

   A Ke Chica Nu Le Gustaria Ke Un Chico Te Dijiera Tantas Kosas Lindaas?
Ve El Video Y Tee Aseguroo Ke Tee Vaa Enkantaar......

22 de noviembre de 2012

Amoo A...

PIKACHU... 

             Taan Booniitoooss Loosss Amoooo...


Amoo Estaasss Kosaas Laaas Modeeloosss Laa Ropaaa Y Esaas Kosaas...


      Ojaaalaaa Kee Leesss Gustee Mee Kostoo Mushooo


Gifs!

    
 Son Pokooss Peroo Losss Amoo...

Buuenoo.....

Okiiss....Astaaa Kee Mee Konvessiistee Dudiis.... Volveree Al Blog Puff Teengoo Mushaas Kosaas Kee Kontaarlees....

Ay Nuuuevooss Artiistaas Kee Leees Voy A Mostrar Y Mushaas Kosaas Maas Buuenoo Empezemoss Kon El Nuuevoo Chikoo Kee Roboo Mii Korazon:

Matt Hunter: